כנסים ואירועים

הנחת אבן פינה בית כנסת אדוריים
תמונות כנס בונים שדרות 23.3.17
תמונות מהכנס 22.8.17